Tại sao mạo từ của SEO là “an” mà mạo từ của Search Engine Optimizer lại là “a”?

Tại sao mạo từ của SEO (viết tắt của Search Engine Optimizer) là “an”, trong khi đó mạo từ của từ viết đầy đủ “Search Engine Optimizer” lại là “a”?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn lưu ý là mạo từ nào đứng trước danh từ thực ra phụ thuộc vào cách phát âm chứ không phải cách viết. Cách phát âm của SEO là /ˌesiːˈəʊ/, tức là đánh vần từng chữ cái S-E-O, bạn có thể nghe ở đây. Nó bắt đầu  bằng nguyên âm e, nên mạo từ dùng với SEO là an. 

Còn với cách viết đầy đủ Search Engine Optimizer thì bắt đầu là từ Search có cách phát âm /sɜː(r)tʃ/ bắt đầu bằng phụ âm s nên mạo từ sẽ là a.

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Do cách đọc mà ra thôi. Nếu bạn viết là SEO và đọc là “/ɛs/-/iː/-/əʊ/” (chú ý là bắt đầu bởi ɛ, là một nguyên âm) thì phải dùng “an”. Mời bạn xem thêm ở đây.

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.