Liệu có thể dùng “must” và “have to” với nhau được không?

Các anh chị cho em hỏi là có thể dùng “must” và “have to” với nhau trong cùng một câu được không? Ví dụ như:

“I must have to do it”

Bình luận
Chấp nhận

Động từ khiếm khuyết có thể có các ý nghĩa khác nhau.

must có thể có nghĩa là sự bắt buộc. Ví dụ như khi ai đó nói:

You must be at work by 8 am.

có nghĩa rằng bạn bắt buộc phải có mặt ở nơi làm việc lúc 8h sáng. Có thể người đó có quyền hành (sếp) hoặc đang thay mặt sếp để ra lệnh cho bạn phải làm gì.

Tuy nhiên must cũng có thể được dùng để nói về điều mà chúng ta cho là đúng. Đó có thể là các suy luận dựa vào các chứng cứ mà chúng ta đã biết. Ví dụ như:

Tim must be at work now. He left home 2 hours ago.

Trong khi đó have to được dùng khi nói về sự cần thiết phải làm một việc gì đó. Nó cũng có nghĩa là sự bắt buộc:

You have to be at work by 8 am.

Vì vậy nếu bạn dùng must khi nó có nghĩa là sự bắt buộc thì bạn không thể dùng với have to được, vì khi đó nó sẽ có nghĩa là ai đó phải phải làm gì đó, câu của bạn sẽ không có nghĩa.

Nhưng nếu bạn dùng must với nghĩa suy luận thì bạn có thể dùng với have to được. Ví dụ như trong ngữ cảnh sau thì hoàn OK:

Person 1: The boss doesn’t say when we can have lunch.

Person 2: No, but he did say that the lunch break ends at 1pm and it cannot take more than 1 hour, so I’m guesing we must have to have lunch at 12pm.

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Must và have to đều có nghĩa chỉ sự bắt buộc phải làm một việc gì đó bạn ạ. Must thì thường là do ý kiến, ý thức của bản thân bạn về việc gì cần làm phải làm, trong khi đó have to là có ai đó ra lệnh cho bạn phải làm việc đấy. Ví dụ như:

I must brush my teeth at least 2 times a day (ý kiến của tôi vì tôi cho đó là đúng và tôi tự giác làm điều này)

You have to brush your teeth at least 2 times a day (nha sỹ bảo tôi phải làm vậy)

Vì vậy nếu bạn dùng chúng với nhau thì nghĩa của 2 từ này sẽ bị lặp với nhau khiến cho câu trở nên vô nghĩa.

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.