Danh từ được dùng như tính từ trong “passenger seat”

Đã trả lời

Một người bạn Nhật của tớ viết: “ passenger’s seat”, cô giáo tiếng Anh của bạn sửa thành “ passenger seat”.

Có phải ở câu trên, danh từ đã được dùng như tính từ không?

Bình luận
Chấp nhận

Trong tiếng Anh, các danh từ thường xuyên được sửa đổi thành các danh từ khác, như ở đây là passenger seat. Nó có nghĩa là ghế ngồi dùng cho hành khách.

Mặt khác, passenger’s seat là cách nói thông thường của “the seat of a passenger”. Nó có nghĩa cái ghế đó đã thuộc về một người khách. Nó được dùng trong trường hợp như:

“I’m sorry, sir, I’m afraid I’m going to have to ask you to move. This is another passenger’s seat.”

Đã trả lời vào 19/11/2016
Bình luận

Sử dụng một danh từ làm từ bổ nghĩa rất phổ biến trong tiếng Anh, thậm chí là cách hiệu quả nhất để tạo ra từ mới. những danh từ và tù bổ nghĩa cho nó có thể có dạng như sau:

  • Light bulb: cái bóng đèn tạo ra ánh sáng.
  • Light switch: một công tắc để tắt hoặc bật đèn.
  • Gas company: công ty phân phối ga
  • safety inspector – người kiểm tra an tonaf
  • noun phrase – một cụm từ với chức năng như danh từ
  • sales conference – một hội nghi cho những người bán hàng.

 

Từ ghép dạng này sẽ là từ ghép với các danh từ khác, hoặc cả với những danh từ trên như:

  • gas company safety inspector: người kiểm tra an toàn cho công ty ga
Đã trả lời vào 19/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.