Tại sao ‘Zika’ viết hoa còn ‘chikungunya’ và ‘yellow fever’ thì không?

Đã trả lời

Mình để ý trên 1 trang web thấy Zika viết hoa trong khi 2 từ kia viết thường

There is no vaccine to prevent or medicine to treat chikungunya virus infection.

There is no specific treatment for yellow fever; care is based on symptoms.

Zika virus disease (Zika) is a disease caused by Zika virus that is spread to people primarily through the bite of an infected Aedes species mosquito.

Có ai biết tại sao không?

Bình luận
Chấp nhận

“chikungunya” và “yellow” là một từ Makonde phổ biến với nghĩa  “ cái gì đó bị uốn cong” và tên 1 loại màu săc nên không viết hoa.

Trong khi đó,”Zika” là danh từ riêng, được đặt theo 1 khu rừng ở châu Phi nên được viết hoa

Đã trả lời vào 20/04/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.