Thông tin của jeesepinkman

110
Điểm

Câu hỏi
5

Đáp án
2

 • Đã hỏi vào August 5, 2016

  Dropbox

   

  Đặt các tập tin vào Dropbox của bạn trong một máy tính, và chúng sẽ luôn có sẵn trên bất cứ máy tính nào khác của bạn có cài Dropbox

  • 2552 xem
  • 9 đáp án
  • 7 điểm
 • Hãy dừng việc sử dụng phím mũi tên lại đi. Giờ đây,bạn có thể điều hướng các dòng lệnh nhanh chóng hơn với:

  ctrl+A: chuyển đến đầu dòng

  ctrl+E: chuyển đến cuối dòng

  ctrl+B: lùi lại 1 chữ

  ctrl+F: tiến lên 1 chữ

  esc+B: lùi lại một từ

  esc+F: tiến lên một từ

  ctrl+U: xóa từ con trỏ đến đầu dòng

  ctrl+K: xóa từ con trỏ đến cuối dòng

  ctrl+W: xóa từ con trỏ đến điểm bắt đầu của từ hiện tại

  • 2647 xem
  • 12 đáp án
  • 0 điểm