Ai có mẹo hay thủ thuật gì cho Terminal trên Mac OS X không?

Mỗi mẹo hay thủ thuật một câu trả lời nhé!

Phần mình ưa thích là

open .

 

dùng để mở các thư mục bạn đang duyệt trong Finder. Bạn cũng có thể qua các URL, ảnh, tài liệu… khác để open.

Nếu bạn cụ thể hóa tên 1 chương trình với -a, bạn có thể qua URL, ảnh, tài liệu hoặc thư mục đến chương trình đó, ví du open -a Preview image.png , qua chương trình mặc định được cài đặt cho kiểu tệp.

Đừng post trùng câu trả lời nhé.

Chỉ câu trả lời về Mac OS X nha mọi người.

 

Bình luận

Bạn có thể giữ tùy chọn (hold Option) và nhấp chuột vào một vị trí trong dòng hiện tại để di chuyển con trỏ chuột đến vị trí đó.

Đã trả lời vào August 4, 2016
Bình luận

pbcopy và pbpaste:

# Copy output of command to clipboard
grep 'search term' largeFile.txt | pbcopy

# Abuse clipboard contents
pbpaste | sed 's/ /%20/g'

#  get rid of the text attributes when you copy formatted text
pbpaste|pbcopy
Đã trả lời vào August 4, 2016
Bình luận

opensnoop là tiện ích yêu thích của mình. Cái này sử dụng DTrace để hiển thị tất cả các tập tin đang được truy cập trong hệ thống của bạn, bạn cần chạy chương trình này với đặc quyền admin hệ thống.

sudo opensnoop

 

Bạn cũng có thể xem những thứ được một quá trình cụ thể mở ra bằng cách vượt qua trong PID:

sudo opensnoop -p PID 
Hoặc hãy xem một tập tin cụ thể để xem biết ai đang mở nó:
sudo opensnoop -f /etc/passwd
 

 

Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

Đây là cách hiệu quả nhất để vợ mình ngừng sử dụng máy mình để đọc tin lá cải hàng giờ đồng hồ, sau khoảng 4-5 lần mình đòi lại Macbook mà bị cổ ngó lơ:

echo 'The system is overheating and needs to go to sleep now.' | \
growlnotify -a 'Activity Monitor' 'OVERHEATED'; \
sleep 1; \
say 'Overheated system.'

Mình cũng làm cách này nhiều lần lắm rồi, cho nên đáng tin đấy.

Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

Khởi động một máy chủ web nhanh từ bất kể một thư mục nào:

python -m SimpleHTTPServer 8000

 

Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

Khi bạn sửa một câu lệnh đặc biệt dài và phức tạp:

ctrl+X, ctrl+E  sẽ đưa bạn vào trình chỉnh sửa và cho phép bạn chỉnh sửa câu lệnh ở đó.

Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

Lệnh say yêu cầu hệ thống chuyển văn bản thành lời nói:

say "Hello there."

 

Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

Lệnh

!!

 

chạy lại câu lệnh cuối cùng. Rất tiện cho ai muốn dò lại những thay đổi trên máy.

Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

Hãy dừng việc sử dụng phím mũi tên lại đi. Giờ đây,bạn có thể điều hướng các dòng lệnh nhanh chóng hơn với:

ctrl+A: chuyển đến đầu dòng

ctrl+E: chuyển đến cuối dòng

ctrl+B: lùi lại 1 chữ

ctrl+F: tiến lên 1 chữ

esc+B: lùi lại một từ

esc+F: tiến lên một từ

ctrl+U: xóa từ con trỏ đến đầu dòng

ctrl+K: xóa từ con trỏ đến cuối dòng

ctrl+W: xóa từ con trỏ đến điểm bắt đầu của từ hiện tại

Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

mdfind để sử dụng tính năng spotlight từ câu lệnh – thực sự rất rất hữu ích. Tính năng này cũng có thể thực việc tìm kiếm trong mọi thư mục, cách này sẽ hữu hiệu hơn là tìm kiếm các tập tin là một phần của hệ thống.

mdfind -live  cập nhật kịp thời, cũng rất tiện dụng.

Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.