Có thể điều chỉnh độ nhạy của chức năng cảm biến lực (3D Touch) không?

Mình phải chạm mạnh hơn mình muốn để kích hoạt tính năng 3D touch. Có cách nào để làm 3D Touch phản ứng lại với lực chạm nhẹ hoặc mạnh hơn k?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của 3D touch thành nhẹ, vừa hay mạnh bằng cách vào Settings > General > Accessibility > 3D Touch.
settings

Đã trả lời vào July 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.