Ngăn iPhoto mở mỗi lần cắm iPhone/iPad?

Đã trả lời

Mọi người ơi, làm thế nào để ngăn các ứng dụng  iPhoto/Photos/Image Capture khởi động mỗi lần cắm iPhone, iPad vào ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Làm thế này này: 

  1. Cắm iPad, iPhone
  2. Mở Image Capture
  3. Chọn thiết bị của bạn (“devMikePad”)
  4. Nhấn  vào biểu tượng hình tam giác trong hình vuông ở góc phía dưới bên trái màn hình
  5. Chọn “No application” trong menu.

Đây là ảnh mô tả chỗ bạn cần tìm trong Snow Leopard hoặc Yosemite.

enter image description here

Chúc bạn thành công!

Đã trả lời vào August 20, 2016
Bình luận

Cách để ngăn hẳn việc khởi động của cả 3 ứng dụng khi cắm thiết bị bằng cách sử dụng terminal hoặc một tập lệnh:

defaults -currentHost write com.apple.ImageCapture disableHotPlug -bool YES

 

Cách này thiết lập một cảnh báo để yêu cầu hệ thống đừng bật  ImageCapture, Photos hoặc iPhoto khi phát hiện một thiết bị iOS đang được kết nối. Lợi ích ở đây là bạn có thể chủ động ngắt kết nối từ trước thay vì chỉ phản ứng lại với mỗi cắm lần cắm một thiết bị sau khi một ứng dụng khởi động và một thiết bị cụ thể đã được kết nối.

Đã trả lời vào August 20, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.