“This brought me an idea” có phải là thành ngữ tiếng Anh?

Đã trả lời

Chào các bạn, mình băn khoăn không biết liệu trong các câu sau, có câu nào chính xác và phù hợp làm thành ngữ nhất?

This brought me an idea.
This made me an idea.
This got me an idea.
This gave me an idea.

Uhm, mình nghĩ là mình có thể nói:
This made me think of an idea.
nhưng mình không biết liệu có cách nói nào khác không?

Bình luận

“This gave me an idea” là lựa chọn khả dĩ nhất. Các câu khác không hợp lý lắm. Câu cuối thì đúng ngữ pháp nhưng không giống thành ngữ tẹo nào.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận
Chấp nhận

Nếu bạn định dùng brought (thường dùng trong trường hợp this mà bạn nói đến không trực tiếp và ngay lập tức đem lại cho bạn idea, nhưng dẫn dắt bạn trải qua các bước để đi đến kết quả là idea đó), thì bạn có thể nói “This brought me to the idea of ______” hoặc thông dụng hơn: “This brought me to _____”.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.