“The box of candies” và “The box of THE candies”

Đã trả lời

Với câu: “Look on the table. Take the box of candies.” em hiểu tại sao nó đúng, nhưng còn câu này thì sao ạ?
“Take the box of the candies.” <— câu này có đúng không ạ? Tại sao ạ?

Bình luận
Chấp nhận

“Take the box of the candies” không mấy khi được dùng trong tiếng Anh. Ý nghĩa duy nhất khi bạn dùng nó là trong trường hợp có rất nhiều hộp trên bàn, và một trong số chúng là hộp kẹo mà bạn đã nói đến, và cả người nói lẫn người nghe đều biết đó là loại kẹo nào, khi đó dùng “the candies”. Sau đó tôi muốn bạn lấy chính xác cái hộp mà đã được nhắc đến chứ không phải lấy hộp khác.

Tuy nhiên, nếu muốn nói lấy hộp với kẹo bên trong thì tôi sẽ dùng “Take the box with the candies”.

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Nếu bạn “take the box of candies”, bạn đang lấy cả cái hộp VÀ kẹo.

Nếu bạn “take the box of the candies” (hoặc “the candies’ box”), bạn chỉ lấy nguyên cái hộp và bỏ kẹo lại.

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.