Dùng “gonna” trong văn viết?

Đã trả lời

“Gonna” là dạng thu gọn của “going to”. Liệu có thể dùng nó trong văn viết được không?

Bình luận
Chấp nhận

“Gonna” là dạng thu gọn không trang trọng của “going to.” Nó được dùng trong văn nói informal. Nếu nó được dùng trong văn viết, thì cũng chỉ dùng trong các đoạn viết về các cuộc hội thoại. 

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.