Có thể nói “you alright?” hoặc “you eaten anything?” được không?

Đã trả lời

Chào các bạn,

Mình thấy rất nhiều người hay nói mà bỏ mất từ, ví dụ “are you alright?” thì nói “you alright?” hoặc “have you eaten anything?” thì nói “you eaten anything?”. Mình muốn hỏi là trong giao tiếp thông thường thì nói vậy có gì sai hoặc có cộc lốc, bất lịch sự không?

Bình luận
Chấp nhận

Các câu bạn đưa ra là ví dụ điển hình cho việc lược từ: các từ có thể đoán được trong ngữ cảnh sẽ bị bỏ qua. Việc lược từ này thường dùng trong văn nói và không phải là tiếng Anh formal. Bạn dùng với những người thân quen như bạn bè, người nhà thì chắc là không có vấn đề gì :)

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.