Làm thế nào để nối 2 file PDF trong Preview?

Đã trả lời

Ai biết cách nối 2 file pdf trong preview thì chỉ mình với

Bình luận
Chấp nhận
Thứ nhất, bạn chỉ có thể nối được file pdf nếu nó không được bảo vệ. Trong trường hợp đó thì cách làm như sau:
  1. Mở cả 2 file pdf
  2. Tạo insidebar ở mỗi cửa sổ của Preview, sau đó chọn “Thumbnails” view
  3. Kéo và thả cover (phần phía trong insidebar) của một file pdf vào phần insidebar của pdf còn lạ

Với cách làm này, bạn có thể nối toàn bộ hai pdf hoặc lựa chọn kéo và thả bất kỳ trang pdf nào bạn muốn nối để tạo ra một pdf hoàn toàn mới.Bạn không những có thể extract các trang từ 1 pdf mà vẫn dùng chung cùng một thao tác, mà còn có thể kéo và thả trang đó ra Desktop.

Đã trả lời vào July 14, 2016
Bình luận

Mình biết bạn hỏi phương pháp sử dụng Preview, nhưng mình còn có cách khác là sử dụng câu lệnh sau:

alias pdfjoin='/System/Library/Automator/Combine\ PDF\ Pages.action/Contents/Resources/join.py'

Sau đó bạn có thể sử dụng các câu lệnh khác, ví dụ như:

pdfjoin -o out.pdf file1.pdf file2.pdf ...
Đã trả lời vào July 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.