Làm thế nào để giả lập kết nối internet chậm trên Mac?

Nên dùng phần mềm nào để làm chậm kết nối internet trên Mac để kiểm tra và giả lập?

Mình thường xuyên có nhu cầu phải test code trong iPhone/iOS simulator, vì vậy làm chậm kết nối mạng cho một vài ứng dụng hoặc quá trình nhất định sẽ giúp ích được rất nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

Apple có rất nhiều công cụ hữu ích cho việc làm chậm kết nối mạng Internet trên Mac phục vụ cho mục đích test máy.

Ứng dụng Network Link Conditioner được download hoàn toàn miễn phí với Xcode (cho phiên bản Lion và các phiên bản OS sau này). Ngoài ra, iOS cũng có chức năng tương tự có thể tiếp cận được với Xcode và iOS 6 hay các phiên bản sau nó.
enter image description here

Phiên bản cũ hơn của Xcode trước phiên bản 4.3.2 gắn một bản sao chép của công cụ này. Giờ đây, nếu bạn sử dụng Xcode để download nó trực tiếp với cách tương tự như iOS simulators và tài liệu của nhà phát triển.

Có 11 built trong profiles từ Lossy Edge network có thể làm chậm tốc độ mạng đến 400ms cho một modem cáp quang. Nếu bạn cần những giới hạn khác, bạn có thể tạo profiles với tất cả các cài đặt là do bạn tự thiết lập hoặc bạn cũng có thể tự sử dụng ipfw như đã được miêu tả trong bài báo “Slow ride, make it easy” của Craig Hockenberry. Nó cũng đề cập về ứng dụng Speed Limit của Mike Schrag như là một phiên bản download nhẹ hơn so với Xcode, tuy nhiên, ứng dụng này cũng ít lựa chọn hơn là công cụ của apple.

Nó sẽ làm chậm hoàn toàn hệ thống mạng internet của bạn, vì vậy bạn không thể điều chỉnh tốc độ mạng của từng ứng dụng mà không phải làm những việc như là cài đặt lion trong một thiết bị thực tế và cài đặt điều chỉnh tốc độ mạng trên thiết bị đó.

Đã trả lời vào July 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.