Thông tin của thuynguyen_2812

3
Điểm

Câu hỏi
1

Đáp án
0

  • Cho mình hỏi そうにゃ là viết tắt của từ nào vậy?マジ、ヤバイlà loại từ gì và sử dụng trong trường hợp …

    Đã hỏi vào 06/05/2017 Tổng hợp.
    • 328 xem
    • 1 đáp án
    • 0 điểm