Thông tin của Naomi Dong

9275
Điểm

Câu hỏi
0

Đáp án
387

 • Đã hỏi vào 28/03/2018

   欠勤届 nghĩa là Đơn Xin Nghỉ Phép

  • 3045 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 28/03/2018

  Dùng  における  vì ở đây dùng theo kiểu các danh từ nối với nhau. においても sẽ cho 1 nghĩa khác.

  • 4017 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 28/03/2018

  Trước tiên, mình phân tích về từ vựng và ngữ pháp để bạn dễ hiểu hơn như sau:

  下記: Bên dưới, sau đây (thường đi kèm với ý nghĩa bạn muốn nhấn mạnh người đọc hãy xem nội dung bên dưới). 

  のような: Như là

  形をしています: Mang hình dạng/Có hình dạng (trường hợp này Shiteimasu dùng như Arimasu nhưng mang nghĩa nhấn mạnh sự vật/sự việc mang hình dạng đó và tiếp tục hình dạng đó trong cả tương lai). Bản thân しています là dạng tiếp diễn, nó không chỉ dùng với nghĩa doing something. 

  Tóm lại, câu trên có thể dịch là: Vòng lặp mang hình dạng như sau.

  • 5394 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 07/10/2017

  納まる là tự động từ (自動詞) (tự bản thân thay đổi hoặc làm nên hành động dùng sau ga)

  納めるlà tha động từ (他動詞) (người khác tác động để làm ra hành động dùng sau wo)

  Bạn xem lại sự khác nhau giữa tự động từ và tha động từ kỹ là sẽ hiểu được thôi.

  • 3916 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 07/10/2017

  Chỉ có 1 câu thế này thì hơi khó để giải thích. 

  Nhưng uridasu có thể dùng cho nghĩ nổi tiếng, nổi danh nữa.

  Có thể là nổi danh 1 cách hoành tráng. 

  Hoặc nếu là bán hàng: đưa ra thị trường 1 cách hoành tráng.

  • 3959 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 07/10/2017

  Theo mình thì bạn chọn câu 2 nhé. Nghĩa dịch ra sẽ là, “khi thay đổi cách làm việc, thì những vấn đề lớn sẽ không phát sinh/hiện ra/xuất hiện nữa”. 

  Vì 1. Tatsu nghĩa là đứng lên, thành lập, có ích

  2. Okiru: Xuất hiên, đứng dậy, bình phục, xảy ra.

  3. Hajimaru: khởi đầu, bắt đâu. 

  4. Aku: mở ra

  Nên đáp án 2 là phù hợp nhất.

  • 1289 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 14/08/2017

  Hi bạn, bạn vui lòng tự dịch và mọi người sẽ giúp bạn sửa.

  • 1264 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 07/08/2017

  2 Ngữ pháp này về cơ bản là giống nhau. Nhưng phải tùy ngữ cảnh để dùng. Giống như trong tiếng việt nghĩa “không phải là không thể” cũng đồng nghĩa với “cũng có thể/cũng có khả năng” 

   Khi đó: ないことはない = cũng có thể/có khả năng là.

  ないこともない dùng tvới nghĩa  “không phải là không thể”. 

   Đấy là theo mình thì vậy. 

   Còn người Nhật thì giải thk thế này: 

   「ないことはない」は、単に「少しある」という意味で使います。

  君を採用する可能性も、ないことはない。
  うまく行かないときもないことはない。

  「ないこともない」も「少しある」という意味で使いますが、「ない」という状態と対比して使うときに使います。

  今回は不合格だ。しかし、この成績ならば、努力すれば今年中の合格ができないこともない。
  君さえ良ければ、出張に連れて行かないこともない。

  Đáp án này được chấp nhận bởi maieri. vào 07/08/2017 Được 15 điểm.

  • 4476 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 29/05/2017

  1) 洋食で使うような食品をたくさん使う Dùng nhiều những thực phẩm tương tự như sử dụng trong món Âu.

  2) 洋食で使うような食品も使う。Cũng sử dụng những thực phẩm tương tự như sử dụng trong món Âu. 

  Khác ở đây là を và も. Một cái nhấn mạnh “CŨNG”.

  多く là danh từ.

  Đáp án này được chấp nhận bởi maieri. vào 04/06/2017 Được 15 điểm.

  • 1370 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 22/05/2017

  本を読んでもいいです cái này đúng nhé. Vì khi chuyển sang thể -te thì yomu là yonde chứ không phải yonte.

  Đáp án này được chấp nhận bởi nguyennhatminh. vào 27/05/2017 Được 15 điểm.

  • 3429 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm