Thông tin của lolem

110
Điểm

Câu hỏi
0

Đáp án
27

 • Đã hỏi vào 02/01/2016

  Mặc dù có thể trong một số từ điển nói  株式会社 được đọc là カブシキ・カイシャ,nhưng mình chưa từng gặp ai đọc là カブシキ・カイシャ XXXXXX,hay XXXXX カブシキ・カイシャ” (tên công ty đặt trước hay sau đều được.

  • 7813 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 21/11/2015

  Khi nhiều tính từ dùng cùng lúc và có tác dụng bình đẳng (không có tính từ nào cần nhấn mạnh hơn) đối với một danh từ thì chỉ có câu cuối bạn đưa ra là sai. Còn 2 câu trên đều có thể dùng với nghĩa tương đương nhau. Tuy nhiên nếu dùng cả 2 trong cùng một câu như:

  大きくて重かったりする本

  Dùng như vậy sẽ cho người đọc/nghe cảm giác bạn đang nói về 2 quẩn sách khác nhau chứ không phải đề cập đến cùng một quyển sách.

  • 3884 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 31/10/2015

  Đó là bởi vì từ  利用đã trở thành dạng vô cùng lịch sự khi thêm  ご vào trước. Bạn cũng có thể nghe thấy từ khác như ご注意ください được sử dụng nhiều hơn nó là dạng lịch sự hơn của 注意してください. Cũng giống với 電話してください -> お電話ください.

  Mình cũng không chắc lắm tại sao lại bỏ してvới dạng lịch sự, có thể là bởi vì dùng お hoặc ご rồi nên dùng trực tiếp là  ご注意くださる.

  Tương tự với cụm từ 待ってください trở thành お待ちください.

  • 3429 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 29/10/2015

  おいかが(ですか) đúng là nghe rất không tự nhiên. いかが(ですか) đã là từ lịch sự rồi vì vậy không cần thêm お.

  • 4762 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 22/10/2015

  Từ “そう” có thể mang nhiều nghĩa khác nhau.
  Một trong số những nghĩa của nó bạn đã đưa ra ở trên.
  Đối với
  そう です か —> “đúng vậy sao?”

  Ví dụ khác:

  A: あの象は大きいと思う。

  B: そうですか。。。

  A: そう。 いつもそう思ってるよ。

  Khi bạn chỉ nói そう có nghĩa là bạn đồng ý với điều mà người khác vừa nói hay làm. Nó rất hay được sử dụng.

  • 7044 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 20/10/2015

  Theo mình thì không có gì khác nhau giữa ý nghĩa của 2 từ とかなど.

  Tuy nhiên, nó sẽ nghe không tự nhiên nếu bạn dùng などsau đồ vật thứ hai trong danh sách. Vì vậy とか dùng thích hợp hơn khi dùng cho 虫 trong câu trên.

  • 6714 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 15/10/2015

  時 nhìn chung được sử dụng với nghĩa “thời gian”. Nó có thể dùng để đề cập đến giới hạn thời gian từ ngắn (ngay lập tức) đến dài (cho cả một thời kỳ).

  頃 được dùng cho giới hạn thời gian dài và tương đối chính xác (mốc thời gian tương đối). Ví dụ: dùng cho những việc mà xảy ra ngay lập tức (hành động xảy ra và kết thức tức thì) như bật ti vi lên là không đúng.

  Sử dụng 若い時 theo mình thì không sai nhưng nó không được phổ biến như dùng 若い頃.

  Đáp án này được chấp nhận bởi bingo. vào 15/10/2015 Được 15 điểm.

  • 6955 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 14/10/2015

  Bạn có thể nói như sau:
  泊まる場所がいる

  泊まる場所 (tomaru basho = nơi ở)

  が (trợ từ GA)

  いる cần

  Bạn cũng có thể dùng là:

  泊まる場所が必要です

  必要です (hitsuyou desu) = cần thiết

  要する, mặc dù có cùng ý nghĩa khi dịch ra nhưng nó mang nghĩa “tổng kết” nhiều hơn, ví dụ dùng cho 要するに.

  • 1379 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 11/10/2015

  Mình sẽ dùng là:

  時間が尽きてることってわかっていた

  • 1616 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 11/10/2015

  Mình chưa bao giờ nghe đến “考え迷う”, nhưng ít nhất về ngữ pháp thì mình nghĩ là đúng. Tuy nhiên, mình không nghĩ “考え迷う” có thể dùng để miêu tả cảm giác “mâu thuẫn”, đặc biệt nếu bạn muốn nhắc đến cảm giác “lẫn lộn” bởi sự “mâu thuẫn.

  • 4500 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm