Thông tin của echcon

471
Điểm

Câu hỏi
1

Đáp án
52

 • Đã hỏi vào 12/10/2016

  Đề thi trong sách thì bao giờ chẳng co câu trả lời ở cuối sa sh sao phải hỏi nữa nhỉ?

  • 1245 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 16/03/2016

  御飯、ご飯、ごはん、ゴハン đều mang nghĩa “cơm/gạo/bữa ăn” và đều đọc là “gohan”.
  Sự khác nhau duy nhất giữa 2 từ 御飯 và ご飯 là ở chữ ご được viết bằng Kanji hay không? 

  Và 御飯 thì không được dùng phổ biến.

  ご飯 và ごはんthì được dùng phổ biến hơn.

  Đáp án này được chấp nhận bởi anonymous. vào 21/03/2016 Được 15 điểm.

  • 6101 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 02/03/2016

  Trong khoảng thời gian một vài thập kỷ trước thì người Nhật vẫn dùng  “お姉ちゃん” hay “お姉さん” để gọi nữ phục vụ.
  Nhưng gần đây mình không nghe thấy cụm “お姉ちゃん” hay “お姉さん” được dùng nữa.
  Thường nếu muốn gọi người phục vụ thì sẽ dùng “すみません”  hay dùng “ちょっと、済みません” thay vì gọi họ bằng “お姉ちゃん/お姉さん” – bị coi là khá bất lịch sự.

  Đáp án này được chấp nhận bởi anonymous. vào 07/03/2016 Được 15 điểm.

  • 4839 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 04/01/2016

  Trong anime hay các dạng tiểu thuyết, ぜ được dùng cho con trai. Thông thường những người hay dùng ぜ là những cậu trai mới lớn, nên những truyện tranh có dùng từ đó thường là 少年マンガ.
  Ví sụ: Satoshi trong Pokémon sử dụng ぜ rất thường xuyên.

  Những người đàn ông trưởng thành thường ít dùng ぜ, trong khi ぞ lại có thể được dùng nhiều hơn ở những người lớn tuổi (thỉnh thoảng phụ nữ cũng dùng khi nói chuyện một cách ăn chơi).

  Trong cuộc sống thục tế, ぞ thi thoảng được dùng trong các cuộc nói chuyên thông thường giữa những người trưởng thành với nhau. Còn ぜ thì rất ít khi được sử dụng.

  • 6773 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 02/01/2016

  株式会社 được đọc theo cả 2 cách kabushiki kaisha và kabushiki gaisha. Nhưng ngày nay, người ta dùng kabushiki gaisha nhiều hơn. Ví dụ: Với cùng một công ty 投資信託会社 nhiều người đọc là tōshi shintaku gaisha thay vì tōshi shintaku kaisha.

  Khi mà 株式 会社 đứng riêng biệt, thì bạn nên đọc là kabushiki và kaisha.

  • 7619 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 20/12/2015

  “と思います” và “かと思います” khá là tương tự nhau. Sự khác biết rõ ràng theo nghĩa đen khi nhìn vào là “か”. Thêm “か”, làm câu mang nghĩa gián tiếp, ít dứt khoát hơn.
  Có thể thêm “な” phía sau “か”, tạo thành “かなと思います”.

  • 13710 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 06/12/2015

  1. 「のと」 có tác dụng gì trong câu này? Có phải nó chỉ đơn giản là liên từ cho nhiều lý do đứng trước 「ので」, hay nó có lý do nào khác liên quan không?

  Đúng vậy. Nó là liên từ của nhiều lý do cho “ので”. “のと” có thể tách rời thành “の” và “と”, ở đây nó là từ để biến các tính từ thành danh từ  (ví dụ:  “小ちいさいの” = “小さいこと”), và từ と chỉ đơn giản mang trách nhiệm nối 2 danh từ với nhau (ví dụ: “AとB” = “A và B”).

  Từ dùng kèm với “のと” có thể là động từ, tính từ đuôi い, tính từ đuôi な(bỏ な). Ví dụ:

  あるのと
  気づいたのと
  入っているのと
  知られていたのと
  高かいのと
  静かなのと

  Bạn có thể thay thế “ので” với những liên từ có cùng ý nghĩa như: “ことから” hoặc “おかげで”…

  2. Liệu  「のと」 có thể được sử dụng trong trường hợp nhiều hơn 2 lý do không?

  Có, bạn có thể nối nhiều lý do với nhau bằng “のと” để tạo ra một danh sách những lý do cho một điều gì đó. Tuy nhiên, sẽ không hay lắm nếu bạn dùng quá dài.

  Ví dụ:
  幸いナイフが小さいのと、親おや指ゆびの骨ほねが堅かたかったのと、手て袋ぶくろをしていたのと、すでに救きゅう急きゅう車しゃを呼よんでいたので、今いまだに親指は手に付ついている。
  Bạn có thể thấy sau 1,2 lần sử dụng, nhiều のと cho cảm gaics lặp lại.

  3.Có sự khác nhau nào giữa câu trên và câu dưới đây không?
  幸いナイフが小さくて、親指の骨が堅かったので、今だに親指は手に付いて居る。

  Đó là 2 cách khác nhau để nói cùng một việc. Thể てcủa danh từ đuôi  い có tác dụng để nối cụm thứ 1 và thứ 2 với nhau.

  • 4697 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 05/12/2015

  出来る có nghĩa là có khả năng làm gì đó. 出来た là thì quá khứ có thể dịch là đã có thể làm gì đó hay đã làm xong/được điều gì đó.
  Ví dụ: “Yuushoku ga dekita” có nghĩa đã làm xong bữa tối.
  Vì thế cùng cách dùng với “kết bạn” thì trực dịch là “đã hoàn thành việc kết bạn”.

  • 5478 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 26/10/2015

  Theo mình nó có nghĩa là “không phải tôi” với sự nhấn mạnh vào chủ thể “tôi”. Nếu bạn muốn bạn có thể thêm danh từ hoặc tính từ vào trước dewa nai.

  • 4641 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 21/10/2015

  Nói よろしくお願いします mà không cần tên hoặc có thể thay thế ở chỗ tên bằng chức vụ, nếu đó là giáo viên của bạn hay sếp của bạn.

  • 1902 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm