Ý nghĩa của từ ちゃんと

Đã trả lời

Mình đang đọc truyện “Bảy viên ngọc rồng” phiên bản tiếng Nhật trên mạng. Trong đó có mấy câu như sau:
ドラゴンボールのことを知っているやつがいてもおかしくはないわね。昔の文献にちゃんと載ってるんだから

この前の町でちゃんとカプセルを買ったわよ!
Trong 2 câu trên ちゃんと có nghĩa gì?

Bình luận
Chấp nhận

Đúng là ちゃんと thường mang nghĩa: đúng, chính xác.
Mình nghĩ rằng trong câu 1: ちゃんと mang nghĩa “rõ ràng là” . Cả câu có thể được dịch là: Họ biết về ngọc rồng cũng chẳng có gì là lạ. Những văn bản cổ rõ ràng đã nhắc đến rồi.
Câu 2 có thể dùng là “cuối cùng cũng kịp thời” (may mắn vì đã kịp thời làm gì đó). Cả câu có thể dịch là: Cuối cùng đã kịp mua viên capsule trong ngôi làng này rồi. (may quá :) )

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

ちゃんと thường dùng với nghĩa: chính xác, cẩn thận, đúng… dịch tùy hoàn cảnh.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.