Ý nghĩa của từ たんじゃ là gì???

Đã trả lời

Nó được dùng trong hoàn cảnh một cậu bé đang mang theo một số đồ sau khi thoát khỏi sự truy sát của cảnh sát.

Bên dưới là câu đầy đủ:

なあ…わらってたんじゃわからねえよ。

Bình luận
Chấp nhận

Thể thông tục (dành cho giao tiếp) và thể từ điển:

「わらってた」=「わらっていた」

「ん」=「の」

「じゃ」=「では」

Đặt vào cùng nhau ta có,「わらっていたのでは」nghĩa là “nếu bạn cứ cười mãi như thế”

「では」, trong trường hợp này được dùng như「だと」 với nghĩa “nếu”.

Vì vậy「なあ…わらってたんじゃわからねえよ。」

Nghĩa là: “mày biết không, tao không thể hiểu nổi nếu mày cứ cười như thế”.

Đã trả lời vào 31/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.