Ý nghĩa của từ 「やりい」

Câu đầy đủ đây ạ:

たっぷりかわいがってやりい。

Em đoán nó có nghĩa “làm” nhưng mà không chắc ạ.

Bình luận
Chấp nhận

「やりい」 là cách nói nhẹ nhàng và thân thiện của thể mệnh lệnh của câu「やれ(よ)/やりなさい(よ)/やりな(よ)」 thường được dùng ở vùng miền Tây Nhật Bản.

Một số ví dụ tham khảo khác:

「早く言いいなさい」⇒「はよ言い」

「食べなさい」⇒「食べえ」

「よく見なさい」⇒「よう見い」

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.