Ý nghĩa của từ 「やで」?

Đã trả lời

Câu bên dưới là câu có từ やで:

おまえさん とこのジョーは自分の身を守るがためにわしらの子どもまでまきぞえにしとるんやで。

Cho mình hỏi tác dụng và ý nghĩa của từ là gì trong câu nhé. Cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

「やで」là từ vùng Kansai dùng tương tự như từ「だよ」. Dùng để kết câu.

「しとるんやで」≒「してるんだよ」

Đã trả lời vào 22/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.