Ý nghĩa của từ 「とまあ」trong câu

Đã trả lời

Ngữ cảnh: một chàng trai vừa mới nói xong cho bọn trẻ nghe về kế hoạnh của anh ta, và anh ta nói với bọn trẻ.

とまあ ざっとこんなところだが どうだみんな!

Bình luận
Chấp nhận

Nó có nghĩa như là “vì vậy…” thường dùng để kết câu phía trước nó và lôi kéo sự chú ý hơn là mang nghĩa một cụm từ có nghĩa hoàn chỉnh.
「と」ở đây dùng để trích dẫn và đề cập đến nội dung đã nói đến trước đó.

Đã trả lời vào 25/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.