Ý nghĩa của trợ từ と khi đứng cuối trong câu なぜと申しますと?

Đã trả lời

Mình luôn luôn cho rằng と được sử dụng thì sẽ có một mệnh đề phụ đưa ra thông tin thêm ở phía sau, hoặc là trích dẫn câu nói của ai đó. Tuy nhiên, đối với câu dưới thì mình không hiểu nó có ý nghĩa như thế nào?
なぜと申しますと

Bình luận
Chấp nhận

「なぜと申もうしますと」
Trong trường hợp này「と」đứng cuối câu như một trợ từ có tác dụng liên kết câu và đưa ra tuyên bố cho câu theo sau.

Vì vậy, câu theo sau「なぜと申もうしますと」 pahir là câu mang ý nghĩa giải thích cho lý do cho sự vật, sự việc đã được nói đến.

「と」 trong 「なぜと」, là trợ từ trích dẫn. Vì vậy, chúng ta có 2 cách dùng khác nhau của 「と」được sử dụng trong cùng 1 câu.

Tông thường, cả câu sẽ là:

「なぜ申もうします、~~~~からです。」 = ” Để nói cho bạn lý do tại sao, đó là bởi vì …”
(Trên thực tế 「なぜかと申しますと」được dùng nhiều hơn là「 なぜと申しますと」)

Đã trả lời vào 02/01/2016
Bình luận

Mình không phải là chuyên gia về ngữ pháp, nên mình không rõ với trường hợp này ‘と’ sẽ được gọi là gì. Nhưng  なぜ(か)と申しますと’ có thể dịch là “Tôi nói như vậy bởi vì…/Lý do tôi nói như vậy vì…/Nếu hỏi tôi lý do thì đó là vì …”

“と” ở đây có tác dụng như một liên từ  của “なぜ(か)” và “申します.” (có thể là mình sai >.<). Mình nghĩ nó cò cùng cách sử dụng và ý nghĩa như khi dùng ở câu   “と言うことで、今日はお開きにしましょう . “と” có thể sử dụng trong một câu liên tiếp, hay như một trợ từ có xu hướng mang ý nghĩa của sự kết thúc câu  “何かと忙しい- dùng thêm để đưa ra sắc thái cho câu” (vì một lý do nào đó mà tôi rất bận).

Đã trả lời vào 02/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.