Ý nghĩa của ngữ pháp “danh từ + なら”

Đã trả lời

Trong sách N4 của mình có ngữ pháp và giải thích đi kèm như sau:

Noun + なら:
Sử dụng “〜なら” khi bạn muốn nói đến một lựa chọn nào đó không tốt, nhưng “〜” là có thể xảy ra/có khả năng thực hiện, không có vấn đề gì.

VỚi mình thì cách giải thích chẳng có nghĩa gì cả, hay nói cách khác mình đọc mà không hiểu gì cả.

Có ai đó giúp mình giải thích khác dễ hiểu hơn không ạ?

Một vài ví dụ trong sách như sau:

1) 日曜日なら時間が取れるから、いっしょに買い物にいこうよ。

2) A: 今度のパーティーでつうやくをしてもらえませんか。
B: すみません。手紙のほんやくならできますが、つうやくはちょっと…。

Bình luận
Chấp nhận

Mình bổ sung thêm câu trả lời của muangau nhé.
なら được sử dụng khi người nói muốn tạo ra sự khẳng định /nhấn mạnh về những gì vừa được nói (hoặc về sự việc hiện tại).

Vì vậy 日曜日なら sẽ có thể dịch là ” nếu bạn nói đến chủ nhật thì… ” giống với 手紙のほんやくなら “Nếu là biên dịch thư thì…”.

A) 店に行く

B) 店に行くなら、卵を買ってください。

A) Tôi đi đến cửa hàng.
B) Nếu như bạn đi đến cửa hàng thì mua giúp tôi mấy quả trứng nhé.

Vì vậy, khi sách của bạn nói rằng “lựa chọn không tốt” thì nó không có nghĩa là  なら có một nghĩa đặc biệt nào đó. Nó chỉ đơn giản là trường hợp “nếu” xảy ra thì đó là điều tốt nhất, thích hợp nhất.

Đã trả lời vào 05/12/2015
Bình luận

なら có nghĩa là “nếu”.

1.日曜日なら時間が取れるから、いっしょに買い物にいこうよ。
Dịch: Nếu chủ nhật có thời gian, cùng nhau đi mua sắm nhé. Trans:If it’s Sunday, …
(Nhấn mạnh đến việc chủ nhật là lựa chọn tối ưu)

2.すみません。手紙のほんやくならできますが、つうやくはちょっと…。
Dịch: Tôi xin lỗi, nếu là biên dịch thư thì còn được chứ phiên dịch thì (khó quá…)

Đã trả lời vào 05/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.