Ý nghĩa của 結構もった方じゃないか

Đã trả lời

Mọi người ơi giúp em với, ý nghĩa của cụm từ  結構もった là gì?

Ví dụ:
結構もった方じゃないか
結構もった方だと思います

Em không tìm được ý nghĩa của mấy từ trên trong từ điển, giúp em với ạ.

Bình luận
Chấp nhận

もつ trong câu này có nghĩa là “giữ lấy ở đấy”, ” giữ vững đấy”.

Ví dụ:
9 長くそのままの状態を保ち続ける。もちこたえる。「夏場でも―・つ食品」「これじゃとてもからだが―たない」。
Trong trường hợp này もつ có thể  viết thành  kanji 保つ.

Tùy thuộc vào chủ đề  結構もつ có thể mang nghĩa “(đối với đồ ăn/pin) có thời gian sử dụng dài hơn mong đợi”, ‘(cho người) dậm chân tại 1 vị trí, chỗ trong 1 thời gian cho đến khi từ bỏ”.

Đã trả lời vào 11/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.