Ý nghĩa của 店頭分?

Đã trả lời

Khi em vào xem một trang web mua sắm của Nhật nó có câu 予約を含め在庫がなくなった場合、店頭分をご用意できない場合がございますことを予めご了承ください。
Em không hiểu 店頭分 nghĩa là gì ạ???

Bình luận
Chấp nhận

店頭 có nghĩa là “mặt tiền (cửa hàng)” và 店頭分 có nghĩa là “mặt hàng/sản phẩm bán trong của hàng”.

Đã trả lời vào 12/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.