Ý nghĩa của 入って trong câu

Đã trả lời

Trong câu sau 入って mang nghĩa gì ạ?

今週に入って三回目だぞ
Dịch là: Lần này là lần thứ 3 trong tuần rồi đấy (dịch vậy có đúng không ạ?)
Nếu dịch như trên thì không có 入って. Vậy có cách dịch nào khác không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Đậy là cách sử dụng khá phổ biến của 入る: Nghĩa là “bước vào” (ở đây có nghĩa là bước vào tuần này hay bước sang tuần này). Trong câu này nó mang nghĩa, từ khi tuần này bắt đầu thì việc đó là lần thứ 3 rồi.

Ví dụ:
来週に入ってからやりましょう
Sau khi sang tuần sau thì chúng ta cùng làm nhé.
Vì vậy:
今週に入って三回目だぞ
Có thẻ dịch như sau: Đây là lần thứ 3 từ khi bước sang tuần này rồi đấy.

Đã trả lời vào 02/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.