Ý nghĩa của 一点で?

Đã trả lời

Em đã thấy 一点で sử dụng trong vài cụm từ tương tự như sau: 一点で撃ち抜く hay 一点で討つ, mặc dù em biết 一点で có nghĩa là gì nhưng em không hiểu khi nó đi kèm với độngt ừ như trên thì mang nghĩa gì? Có ai đó giải thích giúp em với ạ.

Em cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

Những cụm từ trên hầu hết được sử dụng trong anime và không được sử  dụng trong hội thoại hàng ngày. Nó dùng để phóng đại (tương tự như super “siêu siêu…”) nó được dùng để tập trung vào những hành động cá nhân, đơn lẻ.

Đã trả lời vào 06/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.