Ý nghĩa của ‘の場として’

Em gặp khó khăn trong việc dịch tít của 1 bài báo như sau:

心理臨床家の語りの場としてのスーパーヴィジョン

Em có thể hiểu hầu hết những từ vựng sau khi tra, tuy nhiên lại không biết rót cuộc の場としてcó nghĩa là gì? Em biết 場 có thể dịch là “chỗ/địa điểm” tuy nhiên không hiểu trong trường hợp này thì có thể dịch câu như thế nào là đúng nhất?

Bình luận
Chấp nhận

Nó có thể dịch tương tự như những câu dưới:

 

    • 憩いの場としての家庭  nhà là nơi để thư giãn.

 

    • 働く場としての大学 trường học cũng như nơi làm việc.

 

 

Mình nghĩ 語り ở đây mang nghĩa phúc tạp hơn nghĩa “nói”, nó gần nghĩa với “kể chuyện” hay “tường thuật”.
Chúc bạn có thể dịch hoàn chỉnh câu. 

Đã trả lời vào 05/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.