Ý nghĩa của どんどんいくぞ/わよ?

いくわよ・いくぞ có nghĩa là “đi nào/hãy đi nào/hãy làm nào”. Nhưng nếu thêm  どんどん thì ý nghĩa của nó sẽ bị thay đổi thế nào?

Bình luận
Chấp nhận

どんどん行く = tiếp tục đi (bạn đang đi đâu đó và ai đó bảo bạn hãy cứ tiếp tục đi như thế đừng dừng lại).

Vì vậy “どんどん行くわよ/行くぞ” = “Hãy tiếp tục đi đi, nhé”.

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.