Ý nghĩa của ついかっとなってしまう

Đã trả lời

こんばんは!

Em đang thử thách bản thân bằng việc đọc sách viết bằng tiếng Nhật, khó kinh khủng nhưng cũng học được rất nhiều từ các bác ạ (^-^)

Em đang rất đau đầu để đoán ý nghĩa của câu dưới đây, bác nào cao thủ giúp em với T-T
ついかっとなってしまう  đặc biệt là cụm ついかっと.

読んでくれてありがとう!

Bình luận
Chấp nhận

Bạn phân tích cụm từ không đúng, vì thế mà bạn không tìm được nghĩa của nó trong từ điển.

「つい」có nghĩa là “không cẩn thận/vô tình/tình cờ” …

「かっとなる」có nghĩa là “bùng lên/giận sôi lên/mất bình tĩnh”…

Vì vậy, 「ついかっとなってしまう」 có nghĩa là: “Tôi (hoặc ai đó) vô tình đánh mất bình tĩnh của mình.

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.