Ý nghĩa của ってば và もう trong câu là gì?

Mình không hiểu ってば và もう có nghĩa gì trong câu sau:
やだってばもう!
Câu này ở trong phim 明日、ママがいない tập đầu tiên (nếu ai đó có xem, phim khá hay ạ).
Câu hỏi của mình là: làm sao để sử dụng ってば và もう trong câu?

Bình luận
Chấp nhận

「やだ」(yada) là cách nói thông thường của いやだ (vì người nhật đôi khi cũng hay nói tắt) dịch nghĩa là “tôi không thích/ghét/không muốn”. Bạn cũng có thể thường nghe thấy những đứa trẻ/hoặc giới trẻ dùng như một câu độc lập.

「◯◯ってば」(-tte ba) với nghĩa trích dẫn của cụm đứng ngay trước nó và có thể dịch là “tôi đã nói là/tôi nói là”.

「もう」(mou) Có thể dịch là “đã” như trong 「もう帰った」(Mou kaetta = “_____ đã về đến nhà”, tuy nhiên khi「もう!」đứng một mình có thể mang nghĩa “chết tiệt/khỉ thật/đúng là” như một đang diễn tả, nhấn mạnh cảm xúc (dĩ nhiên phụ thuộc khá nhiều vào cá tính người sử dụng để dịch).  INếu âm điệu của câu không quá kích động thì nó có thể mang nghĩa nhẹ hơn như『まったく君ってばもう』 (Mattaku Kimi-tte ba, Mou = (bạn luôn luôn là bạn, đúng là…) (người nói không muốn kỳ vọng hơn ở ai đó, vì người kia vẫn luôn như vậy, không thay đổi có thể là ý tốt hoặc xấu tuỳ theo giọng điệu của người nói).
Vì vậy câu của bạn nên được viết là「『やだ』ってば!もう!」hoặc「『やだ』ってば、もう!」.

Để trả lời câu hỏi là thế nào để sử dụng chúng. Với「もう!」với cách dùng này thường đứng một mình, còn nếu dụng tiếp theo một cụm từ hay một câu trước đó thì phải dùng với dấu phẩy.   Với「ってば」như đã nói bên trên thường đi với cụm từ đứng trước nó, chứ không đi với 「もう!」. Bạn có thể tham khảo một số ví dụ khác như「『行かない』ってば、もう!」(Ikanai-tte ba, mou! = “tôi đã nói là không đi rồi mà, khỉ thật” hoặc「『邪魔なんだ』ってば、もう!」(Jama nan da-tte ba, mou! = “bạn làm phiền tôi, tôi đã nói rồi mà, もう dùng để bày tỏ cảm giác bực bội”

Đến đây chắc bạn có thể dịch được câu trên rồi:
“Đã nói là không thích rồi mà (khỉ thật/ hoặc chỉ dùng mou để diễn tả thêm về cảm giác khó chịu)”.

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Theo mình câu chính xác sẽ phải ngắt như sau「やだ!」ってば、もう!
Trong đó「ってば」là trợ từ dùng kết câu với nghĩa nhấn mạnh mong muốn rằng người nghe có thể hiểu được cảm giác của người nói.

「~~と言いえば」 ⇒ 「~~って言えば」 ⇒ 「~~ってば」

Vì vậy 「って」 dùng như trích dẫn với nghĩa “Tôi nói (rồi mà, nói như thế mà) ~~~~~. Bạn/anh/em không hiểu sao?”

Đối với「もう」…

「もう」có rất nhiều ý nghĩa, ý nghĩa thường được biết đến nhiều nhất là “đã”.

Trong câu trên「もう」cũng dùng để nhấn mạnh cảm giác của người nói có thể dịch “đã nói rồi mà/đủ rồi đấy (chán lắm rồi, đủ rồi đấy)”.

Vì vậy 「やだってばもう!」 có thể dịch là “tôi đã nói là tôi không muốn rồi mà, bạn không hiểu/nghe thấy sao?”

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.