Ý nghĩa của ちゃった khi dùng cuối câu.

Đã trả lời

Em gặp khá nhiều trường hợp mà ちゃった dùng để kết câu (theo sau một động từ) và em rất thắc mắc ý nghĩa của nó là gì.

Ví dụ: リボンも切れちゃった。

Bình luận
Chấp nhận

〜ちゃった là dạng thông thường của 〜てしまった, thường được dùng để bày tỏ sự hối tiếc hay thất vọng. Vì vậy, ví dụ của bạn sẽ là như sau:
リボンも切れてしまいました.

Đã trả lời vào 16/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.