Ý nghĩa của そう

Đã trả lời

Theo em được biết thì nếu nó đứng sau động từ thì có thể dịch là “dường như giống” hoặc “trông giống”, nhưng そう ở trong câu dưới thì sao ạ?
そう です か
Ngoài ra そう còn có ý nghĩa đặc biệt nào khác không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Từ ‘そう’ trong trường hợp này là một trạng từ có nghĩa là “như vậy/giống như thế”.

そう思う。Tôi nghĩ vậy.
そうする Tôi (sẽ) làm vậy.
そう大きくはない。 Nó không lớn như vậy.
Và bạn cũng có thể sử dụng ‘そう’ một mình với rất nhiều nghĩa phụ thuộc vào hoàn cảnh và ngũ điệu.

そう。 Vậy à/đúng vậy/tốt.
そう? Là vậy sao?/đúng vậy hả?
そう。 Ừ, ok (khi không thích thú cho lắm)
そう、あれは10年前… à ừm, cái đó là từ 10 năm trước…Well, that was 10 years ago … (sử dụng khi nhớ lại điều gì đó từ lâu rồi)
‘そう’ dùng sau độngt ừ ( しそう, 思いそう) là một trợ động từ và có nghĩa như bạn đã nói ở trên.

Đã trả lời vào 22/10/2015
Bình luận

Từ “そう” có thể mang nhiều nghĩa khác nhau.
Một trong số những nghĩa của nó bạn đã đưa ra ở trên.
Đối với
そう です か —> “đúng vậy sao?”

Ví dụ khác:

A: あの象は大きいと思う。

B: そうですか。。。

A: そう。 いつもそう思ってるよ。

Khi bạn chỉ nói そう có nghĩa là bạn đồng ý với điều mà người khác vừa nói hay làm. Nó rất hay được sử dụng.

Đã trả lời vào 22/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.