Ý nghĩa của しなくていいやって

Em gặp khó khăn trong việc xác định ngữ pháp của câu bên dưới, ai đó giúp em với ạ?

山田みたいに、ぜんぜん勉強しなくていいやって、…

や ở đây không phải là thể Te của やる đúng không ạ?
Giúp em với ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn nghĩ sao nếu phân tích câu theo chiều hướng sau:

[(山田みたいに、「ぜんぜん勉強しなくていいや。」って、わりきれる)わけじゃない]わりには・・・
Dịch nghĩa đen: Mặc dù không pahir alf như vậy nhưng tôi đã có suy nghĩ rằng tôi không cần phải học nhiều giống như Yamada vậy.

や ở đây là trợ từ dùng để kết câu終助詞.

って là từ trích dẫn(≒ と). Bạn có thể thay đổi thành:

「ぜんぜん勉強しなくていいや。」と、わりきれる
~~と割り切る (≒ ~~と言って/思って 割り切る)

いい (良い) có nghĩa là “ổn/không có việc gì”  しなくていい có nghĩa là “không cần làm… cũng được”.

Đã trả lời vào 28/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.