Ý nghĩa của さすがにこれは同情する.

Đã trả lời

Nội dung trước của đoạn hội thoại: やまだ (kẻ phạm tội) giải thích với bạn của anh ta những sự việc đáng tiếc đã dẫn đến việc anh ta bị ghét ở trường, và bạn anh ta nói như sau:

A:  なんて悲劇よ、やまだのくせに
B:  さすがにこれは同情するなあ
やまだ:「くせに」とか「さすがに」は余計だろう

さすがに ở đây có tác dụng gì?
Giúp mình với, mình cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

さすがに có hàm nghĩa “bình thường thì tôi sẽ không thông cảm với bạn, nhưng …”

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.