Ý nghĩa của いいんだな?

Đã trả lời

こちらの条件を呑んだ、と認識していいんだな.

いいんだな
có nghĩa gì? Làm ơn giải thích giúp mình với, mình cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

“こちらの条件を呑んだ”、と認識していいんだな。
と ở đây là trợ từ dùng cho các trích dẫn.
していいんだな là cụm từ  xây dựng trên して (thể -te của する) + いい (tốt, cho phép) + ん ( các viết tắt của の) + だ + な (trợ từ kết câu), và nó có nghĩa là “làm thế cũng được nhỉ”.

いいんだな= cũng được đấy nhỉ (mang hàm ý tốt, cho phép làm gì đó).

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.