Ý nghĩa của 「この調子で頑張って」

Đã trả lời

Mình có viết một bài văn bằng tiếng Nhật và nhận được nhận xét như sau: 「この調子で頑張って」.

Câu hỏi của mình là:

Mình biết  調子 có thể dịch là “tình trạng” “vấn đề của việc gì đó” nhưng mình không hiểu nghĩa của nó trong mẫu câu trên.

調子là đề cập đến cái gì?

Bình luận
Chấp nhận

Mình nghĩ bạn có thể dịch như sau: “Hãy cố gắng tiếp tục giữ vững (tình trạng) như hiện nay”

調子 có thể dùng để đề cập đến tốc độ tiến triển của một việc gì đó và có thể dịch là “giữ nó tiến triển theo tốc độ này”. Bạn cũng có thể dịch là: “hãy cố giữ  như hiện nay”…

Tóm lại, nó là một lời động viên vì bạn đã làm tốt và mong muốn bạn tiếp tục cố gắng phát huy.

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Bạn có thể tham khảo những ví dụ dưới để hiểu rõ hơn:

Ta có: こういう調子で theo cách này (cách thức)

こういう調子でやってください. Làm ơn làm nó theo cách này.

彼はだれに対しても同じような調子で接する. Anh ấy hành động giống như cách của những người khác.

hay 調子を飲み込む nhận được/có được sở trường của…

và その調子, その調子! Đúng thế đấy. | Đúng cách đó đấy. |Giữ vững (tình trạng) như vậy.

田舎では万事がこの調子だ. Đó là cách mọi thứ xảy ra ở đất nước này.

この人, いつもこんな調子なんですよ. Anh ta luôn luôn như vậy.

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.