Ý nghĩa của 「〜のと〜ので」

Đã trả lời

Câu hỏi mình muốn hỏi là về phần in đậm trong câu sau:

幸いナイフが小さいのと、親指の骨が堅かったので、今だに親指は手に付いて居る。

Tổng quan hơn thì mình muốn hỏi về cấu trúc ngữ pháp 「〜のと〜ので」 được xây dựng trong câu này (bỏ qua các phần ngữ pháp còn lại).

「のと」 có tác dụng gì trong câu này? Có phải nó chỉ đơn giản là liên từ cho nhiều lý do đứng trước 「ので」, hay nó có lý do nào khác liên quan không?

Liệu  「のと」 có thể được sử dụng trong trường hợp nhiều hơn 2 lý do không?

Có sự khác nhau nào giữa câu trên và câu dưới đây không?

幸いナイフが小さくて、親指の骨が堅かったので、今だに親指は手に付いて居る。

Bình luận
Chấp nhận

Mình bổ sung sự khác nhau giữa  XくてYので và XのとYので là ở chỗ くて đôi khi nhắc đến quan hệ nhân quả giữa X và Y.

Trong nội dung câu ở câu hỏi khi 2 lý do có thể có liên quan đến nhau, câu dùng くて có thể dịch như sau:

頭が痛くて、昨日あまり眠れなかったので、集中できない。
Tôi không thể tập trung bởi vì đầu tôi đau do tối qua không ngủ được.

Sử dụng のと sẽ hoàn toàn tác biệt 2 lý do.

頭が痛いのと、昨日あまり眠れなかったので、集中できない。
Tôi không thể tập trung được bởi vì đầu tôi đau và tối qua không ngủ được tốt.

Vì vậy trong trường hợp ví dụ của bạn ở trên câu hỏi, dùng  のと sẽ thích hợp hơn  くて ví con dao nhỏ và xương tay cứng không liên quan gì đến nhau cả.

のと là cách đơn giản để đưa ra một danh sách các lý do, trong khi くて có thể đôi khi dùng để đề cập đến sự liên hệ giữa những lý do.  のと có thể dùng trong trường hợp để liệt kê nhiều hơn 2 lý do.

Đã trả lời vào 06/12/2015
Bình luận

1. 「のと」 có tác dụng gì trong câu này? Có phải nó chỉ đơn giản là liên từ cho nhiều lý do đứng trước 「ので」, hay nó có lý do nào khác liên quan không?

Đúng vậy. Nó là liên từ của nhiều lý do cho “ので”. “のと” có thể tách rời thành “の” và “と”, ở đây nó là từ để biến các tính từ thành danh từ  (ví dụ:  “小ちいさいの” = “小さいこと”), và từ と chỉ đơn giản mang trách nhiệm nối 2 danh từ với nhau (ví dụ: “AとB” = “A và B”).

Từ dùng kèm với “のと” có thể là động từ, tính từ đuôi い, tính từ đuôi な(bỏ な). Ví dụ:

あるのと
気づいたのと
入っているのと
知られていたのと
高かいのと
静かなのと

Bạn có thể thay thế “ので” với những liên từ có cùng ý nghĩa như: “ことから” hoặc “おかげで”…

2. Liệu  「のと」 có thể được sử dụng trong trường hợp nhiều hơn 2 lý do không?

Có, bạn có thể nối nhiều lý do với nhau bằng “のと” để tạo ra một danh sách những lý do cho một điều gì đó. Tuy nhiên, sẽ không hay lắm nếu bạn dùng quá dài.

Ví dụ:
幸いナイフが小さいのと、親おや指ゆびの骨ほねが堅かたかったのと、手て袋ぶくろをしていたのと、すでに救きゅう急きゅう車しゃを呼よんでいたので、今いまだに親指は手に付ついている。
Bạn có thể thấy sau 1,2 lần sử dụng, nhiều のと cho cảm gaics lặp lại.

3.Có sự khác nhau nào giữa câu trên và câu dưới đây không?
幸いナイフが小さくて、親指の骨が堅かったので、今だに親指は手に付いて居る。

Đó là 2 cách khác nhau để nói cùng một việc. Thể てcủa danh từ đuôi  い có tác dụng để nối cụm thứ 1 và thứ 2 với nhau.

Đã trả lời vào 06/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.