ý nghĩa câu 男の人できるのは どれですか là gì vậy mọi người

ý nghĩa câu 男の人できるのは どれですか là gì vậy mọi người 

Bình luận

Mọi người chú ý khi nhờ/hỏi dịch thì nên tự dịch trước. 

男の人できるの(こと)は どれですか:  Những việc mà đan ông/con trai có thể làm được là gì? (Ở đây こと được lược bỏ).

Đã trả lời vào 11/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.