Từ 超 (chō) có hay được dùng trong văn bản?

Tiền tố  có nghĩa là “rất”, mình thấy rất nhiều bạn trẻ Nhật ngày nay dùng từ này, mình chủ yếu thấy trong văn nói, không biết có được dùng trong văn bản viết hay không?

Bình luận
Chấp nhận

Từ  – mang nghĩa “rất” trong ngôn ngữ giao tiếp, nhưng khi dùng trong văn bản nó có nghĩa “trên cả rất” dạng như “super” trong tiếng Anh.

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Giống như muangau nói, (ちょう) với nghĩa “rất” thường dùng trong văn nói.
Nhưng cũng phụ thuộc vào thể loại văn bản viết mà có dùng (cũng được viết là チョー hoặc ちょー) hay không.

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.