Từ な với dạng mệnh lệnh (ví dụ: 飲むな)

Đã trả lời

Trong một số biểu ngữ của Nhật có câu 【乗るなら飲むな】(uống rượu, không lái xe) hoặc  【飲んだら乗るな】), ở đây có nghĩa là gì? Tại sao lại có thể mệnh lệnh dùng , cách sử dụng là gì?

Bình luận
Chấp nhận

  theo sau một động từ thể từ điển mang nghĩa “không” làm gì đó. Nó cũng là nguồn gốc của tính từ ない “không”.

Chú ý rằng, từ phủ định な này không giống với là viết tắt của なさい.

Ví dụ dưới đây mang nghĩa hoàn toàn trái ngược.

    • XX たべるな

 

    • XX たべな

 

Câu đầu có nghĩa “không ăn XX”, trong khi câu sau có nghĩa “ăn XX”. Cả 2 câu đều là dạng mệnh lệnh, nhưng câu thứ nhất mang sắc thái thô lỗ hơn câu 2.

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Nó là hình thức mạnh mẽ nhất, tiêu cực nhất của các dạng thể phủ định. Nó luôn luôn theo sau thể từ điển của động từ.

Nó là một dạng câu khá cũ và vẫn được sử dụng cho đến tận ngày nay ~するな」có nghĩa là cấm làm việc gì đó. Ngày nay cũng thường được dùng trong văn nói. 

 

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.