Những trang luyện đọc tiếng Nhật?

Có trang nào có cả Nhật-Việt để đối chiếu không ạ

Bình luận

Trang NHK NEWS EASY  : cho trình độ sơ cấp. Mặc dù không tiếng việt nhưng cũng dễ cho bạn đọc.

 Còn 2 trang này là song ngữ

kilala.vn 

 Viet-jo.com

 

 
Đã trả lời vào 27/08/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.