Tôi có thể sử dụng 罪 を 着 せ る để mô tả hành động phạm tội trước khi bị kết án không?

罪を着せる có nghĩa là buộc tội ai đó, được dùng khi ai đó bị buộc tội hoặc kết án. Tôi có thể dùng 罪を着せる với thì tương lai không, khi mà tội phạm chưa thực sự bị kết án.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng như sau:
彼に罪を着せるために、あらかじめ彼のスーツに香水の臭いを付けておいた。Để buộc tội anh ta, tôi đã chuẩn bị để mùi nước hoa bám vào bộ vest của anh ta.

その電話は、彼女に罪を着せようとして仕掛けられた罠だったのです。Cuộc điệnthoại này là một cái bãy dùng để buộc tội cô ấy.

 

 

 

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận
Hoàn toàn có thể dùng 罪を着せる cho các tội phạm có khả năng bị kết án, như trong ví dụ của bạn muangau. Người được coi là tội phạm chưa hề bị kết án, và chỉ là có khả năng bị buộc tội.
Mẫu câu 罪を着せる không có nghĩa nói đến việc ai đó đã hành động hoặc làm gì đó. Nó đều có thể dùng khi ai đó tìm cách để đổ lỗi, để buộc tội, hoặc đưa ra những bằng chứng giả để buộc tội thì đều có thể dùng. Nghĩa là khi dùng mẫu 罪を着せる cũng chưa có nghĩa buộc tội chắc chắn 1 ai đó. Nó không chỉ ra ai thực sự là tội phạm, mà chỉ là công cụ hoặc cách nói để buộc tội.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.