Thắc mắc về dịch chữ “と” trong bài dokkai

Đã trả lời

1) 携帯電話がない生活できない社会になったということです。

2) 携帯電話がない困ることがあるいうこです。

 Mình hiện thắc mắc không biết dịch thế nào chữ と này. Đây là câu hỏi của một bài dokkai. Có trang dịch là:

1) Nếu không có điện thoại di động thì không sống được trong xã hội.

2) Nếu không có điện thoại di động sẽ khó khăn.

Mình không hiểu sao lại dịch là ” Nếu ” . Nhưng cũng không biết dịch sao nghe cho xuôi tai. Mong mọi người giúp đỡ, cám ơn mọi người nhiều :)

Bình luận
Chấp nhận

Hi bạn, mẫu trên と được dịch là Nếu theo đúng ngữ pháp thôi. 

Nó có mẫu ngữ pháp: A B : Nếu A thì B.

Dịch như 2 câu trên đều Ok.

Đã trả lời vào 26/04/2017

Cám ơn bạn nhé. Bình thường mình thấy hay có dấy phẩy sau と. Ghi liền nhau thấy lạ lạ. Vậy mà không nghĩ ra. ^^

vào 26/04/2017.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.