Tại sao lại không dùng ~なくて mà lại dùng ~ないで?

Đã trả lời

Theo những gì mình được học thì thể ~ない của động từ sẽ trở thành tính từ đuôi -i. Ví dụ:

納なっ豆とうを食たべない人ひとが多おおいです。
ở đây 納なっ豆とうを食たべない kết hợp với 人.

Ngoài ra, mình nghĩ  cũng có thể sử dụng:

目めが大おおきくて納なっ豆とうを食たべない人ひとが多おおいです。

hoặc đảo ngược lại

納なっ豆とうを食たべなくて目めが大おおきい人ひとが多おおいです。

Câu hỏi:

Hôm nay mình được học ngữ pháp mới như sau:

砂さ糖とうを入いれてコーヒーを飲みます。

Điều làm mình thấy băn khoăn không hiểu là thể phủ định bên dưới.

砂さ糖とうを入いれないでコーヒーを飲みます。

tại sao lại không dùng ~なくてnhư bên dưới:

砂さ糖とうを入いれなくてコーヒーを飲みます。

Bình luận
Chấp nhận

ないで là từ kết hợp của  ない thể phủ định (cho văn nói hay thể thông thường) và で dùng chỉ ra phương tiện/cách làm gì đó.  ないで nói chung có thể dụng tương tự như với  なくて nhưng なくて là thể phủ định đơn giản với kết nối bằng て.

Ví dụ bạn đưa ra là ví dụ rất tốt với ないで bởi vì nó là cách dịch chính xác của câu: “tôi uống cafe với cách không cho đường”  hay “tôi uống cafe mà không cho đường”.

なくて chỉ dùng để kết nối 2 câu chỉ ra việc bạn làm hay không làm.

“Tôi không cho đường và uống cafe”

Sẽ dễ dàng cho bạn hiểu hơn với ví dụ bên dưới đây:

私は学校に行かなくて山田先生に行きました。

“tôi không đến trường và tôi tới chỗ thầy Yamada” (Hôm nay tôi đã không đến trường và tôi đã đến chỗ thầy Yamada. Tôi không dự định gặp thấy Yamada ở trường, tôi có thể có hẹn với thầy ở công viên, ở siêu thị,… Tôi chỉ đơn giản không đến trường và tôi đã đi gặp thầy Yamada. Hai câu trên không cần kết nối hợp lý).ư

私は学校に行かないで山田先生に行きました。

Tôi đã đến chỗ thầy Yamada mà không đến trường (Hôm nay tôi đã không đến trường mà lên kế hoạch đi gặp thầy Yamada ở một chỗ nào đó).

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

入れないで nghe như là “không được bỏ vào…” và thường được dùng với 下ください。

砂糖を入れないで下さい。trong khi  入れなくて nghĩa là  “với việc không bỏ vào”

力を入いれなくても良いですよ。

Mẫu câu bạn đưa ra nghe có vẻ không đúng ngữ pháp( 砂糖を入れないでコーヒーを飲みます). Đó là câu bạn tìm được trong sách?
Mình nghĩ nó phải thế này:
砂糖を入れなくてコーヒーを飲みます。

砂糖を入いれずにでコーヒーを飲みます。

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.