Tại sao lại dùng“もしもし ” (moshimoshi) khi trả lời điện thoại?

Đã trả lời

“もしもし ” ngoài dùng trong trả lời điện thoại thì nó còn có nghĩa gì không? Và tại sao lại dùng “もしもし ”khi nhấc điện thoại?

Bình luận
Chấp nhận

もしもし là từ được dùng để lôi kéo sự chú ý của ai đó. Mặc dù nó thường được sử dụng qua điện thoại, nhưng thực tế công dụng của nó không chỉ giới hạn nguyên qua điện thoại.
もしもしlà sự lặp lại của từ もし. もしlà biến thể của 申し (もうし), từ được sử dụng cùng mục đích ở thời xưa. 申し có trước cả điện thoại, vì thế mình nghĩ もし và もしもしcũng vậy.

Cách dùng của 申しcó chút lỗi thời. Cả もし và もしもし cũng tương tự hơi cổ khi dùng để gọi ai đó, ngoại trừ khi dùng trên điện thoại.

Một cách sử dụng khác của もしもし là qua bài hát うさぎとかめ. Lời bài hát bắt đầu bằng câu もしもし かめよ かめさんよ.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

もしもし là bắt nguồn từ  申し(もうし)được viết gắp đôi và viết ngắn lại (bỏ う).

申す(もうす) có cùng nghĩa với từ 言う(いう)/話す(はなす), nhưng ở dạng lịch sự.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.