Tại sao lại cần 先 trong cụm アルバイト先で?

Đã trả lời

Dựa vào những gì mà mình cố gắng tìm hiểu thì  アルバイト và アルバイト先 có cùng nghĩa là “công việc làm thêm”, vậy tại sao lại phải thêm  先 vào cụm アルバイト先で ?

Bình luận
Chấp nhận

先đi kèm trong cụm từ chỉ ra địa điểm nơi mà sự vật sự việc diễn ra. アルバイト先 nghĩa là nơi làm việc làm thêm. Đôi khi người Nhật cũng dùng là  バイト先.

Đã trả lời vào 05/10/2015
Bình luận

Dĩ nhiên là có lý do để dùng  「先」.

Hãy thử so sánh 2 câu bên dưới.

「アルバイトでピアノを弾ひいた。」= Công việc làm thêm là chơi piano.

「アルバイト先でピアノを弾いた。」= Việc chơi đàn xảy ra trong khi bạn đi làm thêm, và nó diễn ra trong suốt quá trình làm việc.

Đã trả lời vào 05/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.