Tại sao không viết 日本料理 là 日本の料理?

Cả 2 từ 日本 và  料理 đều là danh từ, mà theo như những gì đã đươc học thì, để nối 2 danh từ ta dùng の, nhưng sao ở đây không dùng の? Em nghĩ nó phải được viết là 日本の料理 chứ không phải là 日本料理.
Giúp em với.

Bình luận
Chấp nhận

Theo mình vì nó nhắc đến ẩm thực địa phương nào đó nên dùng không cần の、tuy rằng の được dùng để nối 2 danh từ. Nhưng đôi khi nối như vậy sẽ làm mất vẻ tự nhiên của ngôn ngữ.
Dùng quá nhiều の cũng không thực sự hay.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Nối hai danh từ mà không dùng の như 日本料理 được dùng khá thường xuyên trong tiếng Nhật.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.